O. GROT Z WESELSKIEJ ZAGRODY

M. FINA Z WESELSKIEJ ZAGRODY

WYSZKOLENIE BH  WYNIK BADANIA  HD: A-NORMAL (A1), ED: A-NORMAL (A1)

https://www.youtube.com/watch?v=dugk7Jsyznw